Aktivitets- og samværstilbud

Tilbuddet er målrettet voksne, der er blevet afklaret via dagbeskæftigelse eller ungdomsuddannelse i forhold til erhvervsmæssige kompetencer, uddannelsesmæssige kompetencer og personlige kompetencer.

Aktivitets- og samværstilbuddet skal sikre, at den enkelte borger opretholder  og udbygger dennes muligheder for sociale kontakter.

Ligeledes er fokus på at udvikle personlige kompetencer, forbedre livskvaliteten samt fastholde etablerede jobs, flexjob eller job med løntilskud. Her kan også tilbydes mentorordning, hvis det vurderes at være en mere rigtig foranstaltning.

Borgeren visiteres til aktivitets- og samværstilbud i et samarbejde mellem Autismecenter Nord-Bo, borger og kommunen. 

 

Rev/ ST Jan 2019