Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet omfatter et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud til voksne mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet er målrettet til voksne, der er blevet afklaret i forhold til erhvervsmæssige kompetencer, uddannelsesmæssige kompetencer og personlige kompetencer.

Aktivitets- og samværstilbuddet skal sikre, at den enkelte bruger opretholder mulighed for sociale kontakter, opnår og udvikler sine personlige kompetencer, opnår eller forbedrer livskvaliteten samt fastholder etablerede jobs, såsom flexjob eller job med lønstilskud

Målgruppe: borgere på 18 år eller derover.

Tilbuddet finder sted som en del af De Gule Værksteder.

Ved spørgsmål er i velkommen til at kontakte afdelingen De Gule Værksteder.