Databeskyttelsesforordningen

Autismecenter Nord-Bo har fokus på at beskytte data om dig som borger, ansat og samarbejdspartner med afsæt i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Læs herunder, hvordan vi håndterer dine oplysninger hos Autismecenter Nord-Bo.

Hvis du skal sende en sikker meddelelse til Autismecenter Nord-Bo, kan du benytte dette link.

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG HVORFOR
BORGER: Personoplysninger bruges i relation til opgaverne i de forskellige tilbudstyper, som Autismecenter Nord-Bo udbyder.

ANSAT: Personoplysninger anvendes til at administrere personalemæssige forhold, herunder ansættelse og løn.

KUNDE:Personoplysninger anvendes i forbindelse med salg og markedsføring i værksteder, i kursusvirksomhed og i forbindelse med produktion/montage i dagtilbuddene.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES
Vi behandler alle typer af personoplysninger og vi beskytter samt sikrer data, uanset om det er almindelige, særlige følsomme personoplysninger eller strafbare forhold. 

 

RET TIL INDSIGT I PERSONOPLYSNINGER
Autismecenter Nord-Bo kan bekræfte, at vi behandler oplysninger om dig og oplyse dig om, at du kan få kopi af disse oplysninger i elektronisk form.

Herudover skal vi give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personlysninger. De oplysninger, vi kan give dig, er disse:

  1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
  2. Kategorier af personoplysninger
  3. Modtagere eller kategorier af modtagere
  4. Opbevaring af personoplysningerne
  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
  7. Klage til Datatilsynet

Såfremt vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, har du til en enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Ret til indsigt i dine personoplysninger og evt. tilbagetrækning af dit samtykke kan du gøre ved at kontakte os via KONTAKTOPLYSNINGER jf. nedenfor.

Skulle du, mod forventning, være utilfreds med behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet.

 

LOVLIG GRUNDLAG
Autismecenter Nord-Bos grundlag for behandling af oplysninger fremgår af Databeskyttelsesforordningen. Når vi behandler personoplysninger, er det enten, fordi det er:

  • Nødvendigt for at indgå eller opfylde de kontrakter, der er i forhold til tilbudstyperne samt øvrige forretningsområder.
  • Indhentet samtykke til behandlingen.

Vi behandler kun personoplysninger, der er nødvendigt til formålet og foretager ikke andre behandlinger, der ikke er forenelige med det formål, personoplysningerne var indsamlet til.

Vi bestræber os på, at personoplysningerne altid er ajourførte og korrekte og de opbevares kun, så længe de er relevante.

Når vi behandler personoplysninger, følger vi gældende lovgivning for, hvor længe vi må og skal opbevare oplysningerne. Det afhænger af det enkelte lovområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. Personoplysninger slettes efter formålets ophør, jf. regelsættet om databeskyttelse, med mindre sagsområdet er underlagt anden lovområde, eksempelvis bogføringsloven eller Dansk Psykologforenings regler og retningslinjer.

Desuden beskytter og behandler vi altid personoplysningerne sikkert. Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som eksempelvis er: Krypterede e-mails, tidssvarende IT-systemer, procedure for intern sikkerhedsadfærd, adgangsbegrænsninger, der sikrer, at der kun er relevante medarbejder, der kan tilgå personoplysningerne.

VIL DU VIDE MERE
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne, og de rettigheder du har, når vi behandler personoplysninger om dig på Datatilsynets hjemmeside.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.

 

Jesper Schmith
Forstander