Kommende kurser

Vores kommende kurser udbydes løbende og er listet herunder.

Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer, vil kurset blive aflyst. 

Du kan ved at klikke her komme til en oversigt med alle vore aktuelle kurser og webinarer  via vores tilmeldingsside i Nemtilmeld.

Vi samarbejder med Hans Knudsens Instituttet i København, som også udbyder vores "Let´s Visualize - Min Autisme" - se info her.

Let´s Visualize - Min Autisme

Den 2. september 2024 kl. 9.00-15.00
Den 31. oktober 2024 kl. 9.00-15.00

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

 • Viden om autisme generelt
 • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
 • Viden om overordnede pædagogiske metoder
 • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 1.200 kr. pr. person.

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

Let´s Visualize - Min ADHD

Den 3. juni 2024 kl. 9.00-15.00
Den 1. oktober 2024 kl. 9.00-15.00

Kurset er for fagpersoner i anvendelse af Let´s Visualize – Min ADHD. Materialet er et psykoedukationsmateriale, der anvendes i relation til selvforståelsessamtaler med unge og voksne med ADHD. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

 • Viden om ADHD generelt
 • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min ADHD”
 • Viden om overordnede pædagogiske metoder
 • Samling af viden, som personen med ADHD kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 1.200 kr. pr. person.

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

Autisme og ufrivillig skolefravær for forældre

Dato: 13. jun. 2024 kl. 9:00 til 15:00

Kurset henvender sig til forældre til børn eller unge med autisme, som ikke kommer i skole.

Du kan som forælder opleve at man står alene ift. problemstillingen, med at få barnet i skole og opleve sig presset fra flere kanter. Måske er det vanskeligt at få omgivelserne til at forstå hvordan barnet/den unge har det og man kan opleve magtesløshed, da man synes man har forsøgt mange tiltag man ikke rigtig lykkes med. Måske er i som forældre uenige om hvornår, hvordan og hvor meget jeres barn skal presses ift. fremmøde? 

Pris:1.370

Tilmelding og mere info.

AutismeProfil-Job

Dato: 28. & 29. august 2024. kl. 9.00-15.00
2½-dages kursus

Formålet med AutismeProfil-Job er at bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen for en målgruppe, hvor en meget stor andel har vanskeligheder med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er et to-dags kursus plus ½ dag til Brush-Up.

AutismeProfil-Job er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov). 

Pris for kursus: 17.907 kr. pr. person

Tilmelding og mere info.

Vi kommer også gerne ud til din arbejdsplads og afholder kurset.
Kontakt afdelingsleder Annette Møller for mere info. Mobil 41 69 96 40

Autisme og seksualitet

Dato: 3. & 4 sep. 2024 kl. 9.00-15.00
To-dages kursus

Et kursus for fagpersoner om autisme og seksualitet, samt brugen af tillægsmaterialet ”Let´s Visualize – Min Seksualitet”

Mennesker med autisme kan være udfordrede ift. at kunne mærke, forstå, italesætte og omsætte egne og andres tanker, behov og signaler om intimitet, sex, seksualitet og kønsidentitet. Dette kan give anledninger til misforståelser, fejltolkninger og overskridelse af grænser.

Der er et stadigt stigende samfunds- og lovgivningsmæssigt fokus på betydningen af seksualundervisning, hvilket betyder, at fagpersoner fremadrettet skal have et større fokus på området. Vi skal være bevidste om, hvordan vi kan agere i samtaler og i samarbejdet med mennesker med autisme som oplever tvivl, undren eller udfordringer ift. seksualitet og det følelsesmæssige område.

Pris: 3.015 kr.

Tilmelding og mere info.

Temaeftermiddag for bedsteforældre og pårørende til et barn/ung med autisme

Dato:  5. sep 2024 kl. 14:00 til 17:00

Ud fra vores erfaringer, kan I som bedsteforældre eller pårørende til et barn/ung med autisme have en særlig plads og vigtig rolle i barnets liv. Det kan være svært at afkode og forstå, hvad barnet har behov for og hvad man som pårørende skal gøre for at imødekomme barnet. Det er i dette perspektiv, at det kan være nødvendigt med en viden om autisme og en drøftelse om de hverdagssituationer, som i møder med barnet. 

Formålet med temaeftermiddagen er, at tilegne sig en bredere forståelse af autisme og koble forståelsen på de konkrete situationer i hverdagen, som I møder med barnet. Derudover giver temaeftermiddagen en mulighed for at møde andre pårørende.

Pris: 385 kr.

Tilmelding og mere info.

     

Autisme og ufrivillig skolefravær for fagpersoner

Dato: 10. september 2024 kl. 9:00 til 15:00

Er du fagperson og arbejder med børn og unge, som har svært ved at komme i skole og savner du metoder til at forstå og håndtere problemstillingen? Så er dette kursus helt sikkert noget for dig.

Kurset henvender sig til fagpersoner, f.eks. pædagoger, lærere, socialrådgivere, ledere, mentorer, SPS-støttepersoner, UU-vejledere eller PPR-personale som arbejder med børn og unge med autisme som ikke kommer i skole.

Pris:1.370

Tilmelding og mere info.

Kursus for forældre til børn og unge med autisme

Tre-dages kursus som afholdes på følgende datoer, alle dage fra kl. 9.00-15.00.

 • tirsdag den 24. september
 • tirsdag den 8. oktober
 • tirsdag den 22. oktober

Gennem faglige oplæg, fælles drøftelse og tid til at arbejde i grupper med udvalgte pædagogiske metoder vil kurset give deltagerne en bagvedliggende viden om den autistiske tænkning og en fornyet opmærksomhed på de pædagogiske metoder. Ofte har vi på vores forældrekurser oplevet, at der efterfølgende dannes netværk mellem deltagerne, som i nogle tilfælde bliver til varige venskaber.

Pris: 3.900 kr.

Tilmelding og mere info

 

Fagpersonkursus

Dato: 9. & 10. oktober 2024  kl. 9.00-15.00
To-dages kursus

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, mentorer, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Indhold:

 • Diagnosen ”autismespektrumforstyrrelse”
 • Autismens ætiologi
 • Stress- og belastningsreaktioner og sameksisterende diagnoser
 • Autismeprofilen
 • Overordnede autismepædagogiske tilgange
 • Samtaleredskaber til visuelt strukturerede samtaler

Pris: 3.015 kr. pr. person

Tilmelding og mere info.