Fonden

Fonden Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhversdrivende fond, som blev oprettet 3. januar 1998.

Fonden Autismecenter Nord-Bo’s formål er at arbejde for bedre livskvalitet og herunder behandlings- og levevilkår for unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fortrinsvis kontaktsvage personer, herunder personer med Aspergers syndrom.

Fondens formål søgers blandt andet opfyldt ved:

  • at forestå driften af dagbehandlings- og undervisningstilbud til unge fra 15 år og voksne
  • at oprette (ved fondsdannelse) og drive botilbud og individuelle boligtilbud med pædagogisk støtte og pleje til målgruppen
  • at tilbyde praktik, jobtræning, uddannelse og pædagogisk støtte, der kan bedre målgruppens levevilkår
  • at udvikle den faglige ekspertise på Autismecenter Nord-Bo, og gennem kurser og projekter at udbrede denne ekspertise til andre professionelle, forældre og privatpersoner med gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • at udvikle nye tilbud og behandlingsmetoder, der kan være til gavn for målgruppen

 

Download fondens vedtægter