Børne- og ungeindsats

Boerne-_og_ungeindsats_-_specialiseret_autismefaglig_indsats.png
15-09-2022

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi nu har et nyt tilbud med fokus på børn- og unges trivsel.

Der er fokus på hverdagslivet i hjemmet, fritidsinteresser og etableringen af en positiv og udviklende skolegang.

Der arbejdes alsidigt i forhold til:

• at få en fælles forståelse i barnets netværk

• at etablere struktur og støttesystemer, som er personuafhængige

• at opbygge nye mestringsstrategier og få øget selvindsigt

Børne- og ungeindsatsen er et 360 graders tilbud med afsæt i en individuelt tilrettelagt indsats. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med forældre, fagpersoner, skole og andre relevante personer i barnets /den unges netværk.

Du kan læse meget mere om det her:

https://nordbo.dk/.../uploads/3382/boerne_og_unge1.pdf