Lokale politikkere på besøg

maja_T.jpg
26-10-2023

En smågrå efterårs tirsdag har bl.a. været brugt på en meget spændende dialog med Maja Torp om indsatser til borgere med autisme. Hun besøgte nemlig vores STU-afdeling på Lindholm Brygge.

Hvordan kan vejen til et godt og selvstændigt liv, med tilknytning til arbejdsmarkedet blive endnu bedre? Dette var et centralt emne og herunder Klar Til Start som en effektiv arbejdsrettet model

Det er berigende at møde lokale politikere, der er interesseret i at gå i dialog om muligheder for tættere samarbejde mellem kommune og civilsamfundsaktørere som Autismecenter Nord-Bo og som prioritere en presset kalender til dialog om muligheder for det. Vi siger tak for besøget.