Visitation til bostøtte og dagtilbud

 

Visitation til bostøtte

Bostøtte omfatter:

  • §85 i Serviceloven
  • §85 kan indgå som del i efterværn
  • Tilbud, der er bevilget via beskæftigelseslovgivningen (LAB) som udvidet mentor
  • Evt. anden lovgivning myndighed kan indstille ud fra

Indstilling til tilbud med alle relevante papirer skal sendes til sikkerpost@nordbo.dk (att. Boafdelingen).

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer at pågældende borger har autisme, skal altid vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske eller psykiatriske oplysninger, uddannelsesplaner, skolepapirer fra seneste skolegang eller fra andet tilbud (statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.), beskrivelser fra eventuelle botilbud eller andet.

Myndighed skal oplyse i indstillingen, hvilken lovparagraf der indstilles efter, samt hvornår der ønskes opstart i tilbud. Derudover skal myndighed oplyse, hvilke mål der skal arbejdes med for borgeren i tilbuddet på Autismecenter Nord-Bo.

Autismecenter Nord-Bo afholder interne visitationsmøder flere gange i løbet af året, og indstillingspapirer der skal med på næste visitationsmøde behandles, når disse er modtaget fem hverdage før mødet. Datoer for visitationsmøder kan indhentes ved administrativ afdelingsleder.

Ofte er indstillingen vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende beboer, forældre, sagsbehandler, UU vejleder, andre fagpersoner eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Umiddelbart efter internt visitationsmøde får myndighed (sagsbehandler) besked ift. om indstillingen kan imødekommes.

 

Visitation til dagtilbud

Dagtilbud omfatter:

  • Beskæftigelsestilbud efter LAB-loven
  • STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
  • Ressourceforløb
  • §103 Beskyttet beskæftigelse
  • §104 Aktivitets- og samværstilbud
  • Evt. anden lovgivning myndighed kan indstille ud fra

For at kunne blive visiteret til et tilbud på Autismecenter Nord-Bo, skal borger have autisme og som udgangspunkt have opfyldt sin 9-årige undervisningspligt (altså være minimum ca. 15 år eller derover). Har borger ikke opfyldt undervisningspligten, skal myndighed give dispensation for dette.

Der er ingen øvre aldersgrænse for dagtilbud (udover i en STU, som man skal have påbegyndt inden det fyldte 25. år).

Indstilling til tilbud med relevante papirer sendes til: sikkerpost@nordbo.dk (att. viceforstander).

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer at pågældende borger har autisme, skal altid vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske eller psykiatriske oplysninger, uddannelsesplaner, skolepapirer fra seneste skolegang eller fra andet tilbud (statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.), beskrivelser fra eventuelle botilbud eller andet.

Myndighed skal oplyse i indstillingen, hvilken lovparagraf der indstilles efter, samt hvornår der ønskes opstart i tilbud. Derudover skal myndighed oplyse, hvilke mål der skal arbejdes med for borgeren i tilbuddet på Autismecenter Nord-Bo.

Autismecenter Nord-Bo afholder interne visitationsmøder flere gange i løbet af året, og indstillingspapirer der skal med på næste visitationsmøde behandles, når disse er modtaget fem hverdage før mødet. Datoer for visitationsmøder kan indhentes ved viceforstander eller i én af dagtilbudsafdelingerne.

Ofte er indstillingen vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende bruger, forældre, skoleklasse, sagsbehandler, UU-vejleder, andre fagpersoner eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Umiddelbart efter internt visitationsmøde får myndighed (sagsbehandler/UU-vejleder) besked ift. om indstillingen kan imødekommes og om der er en plads til pågældende borger i én af afdelingerne.

Der er løbende optag i løbet af året i alle afdelinger.