Supervision til psykologer og/eller andre faggrupper

Der tilbydes supervision til psykologer og/eller andre faggrupper på enkeltsager eller bredere problematikker, hvor autismespektrumforstyrrelser er udgangspunktet. Der tilbydes individuel supervision og gruppesupervision.

Der tilbydes supervisionsforløb efter nærmere aftale til psykologer under autorisation, og hvor der er berøring med autismeområdet i de daglige opgaver. I supervisionen trækkes der på Autismecenter Nord-Bo’s psykologs generelle baggrund inden for psykologisk praksis. Det vægtes at tilbyde supervision, hvor der inddrages såvel autismespecifik viden samt viden fra psykologiens øvrige discipliner med sigte på at opnå en høj kvalitet i supervisionen og et bredt fundament for supervisanderne. Der tilbydes individuel supervision og gruppesupervision.

Kontakt afdelingsleder Annette Møller for nærmere aftale.

 

 

 

.

COLOURBOX24765916.jpg