Supervision

Supervision tilbydes til fagpersoner, der i deres arbejde kommer i forbindelse med personer med autismespektrumforstyrrelse. For eksempel, pædagoger, socialrådgivere, lærere, støttepersoner og personale fra dag- og døgninstitutioner.

Supervision ydes som en fortløbende proces til enkeltpersoner eller hele personalegrupper. Konsulentbistand gives i forhold til faglige autismeproblematikker. Det kan f.eks. dreje sig om konkret konsultation i en enkelt sag, deltagelse i netværksmøde, behandlingsmøde eller lignende.

Afdelingens træffetid:
Mandag til torsdag kl. 8.30 – 14.00 
Fredag kl. 8.30-12.00
Tlf. 98 27 90 42

Administrativ koordinator Christina H. Overgaard
Mail: cho@nordbo.dk